Rijvereniging STERNÉO met ponyafdeling te Starnmeer

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie


 

Algemeen secretariaat: Caroline Kroon - Marrees, Middelweg 36,

1488AL, Starnmeer 

 Tel 06-18043360

E-mail : marrees@zonnet.nl

 

Wedstrijdsecr.Paarden& Pony’s  Monique Beerepoot

        Email:   monique.lars@planet.nl                    

                                        

Redactie  1PK: Liesbeth van Petten-Marrees

        E-mail:            vanpetten@hetnet.nl

                                                                                                                                          

 Webpagina: http://sterneo.nl/            

            

 

Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen bij onze vereniging, wat wij

natuurlijk niet hopen, moet U dat schriftelijk doen voor 1 november bij  het algemeen secretariaat / Caroline Kroon-Marrees.

Zie hierboven voor het adres.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Regio NOORD-HOLLAND

Regelingen en richtlijnen Selectiewedstrijden en Kampioenschappen Regio

Noord-Holland indoorseizoen- en oudoorseizoen 2017 2018

1. Algemeen

Dit document beschrijft de regelingen en richtlijnen van de selectiemethode

voor deelname aan de indoor kampioenschappen dressuur de paarden en

pony’s van de Regio Noord-Holland.

Deze regelingen en richtlijnen zijn de

uitkomst van het overleg tussen Regiobestuur van de Regio Noord-Holland en

de vier Kringbesturen van de Regio Noord-Holland.

Voor de Outdoorkampioenschappen 2018 zal dezelfde procedure gevolgd

worden. Hier zal een apart protocol voor worden geschreven. Dit om het

overzichtelijk te houden en data niet door elkaar te halen.

2. Doorlooptijd

Deze regelingen en richtlijnen hebben betrekking op de selectiewedstrijden

van de Indoorkampioenschappen 2017-2018.

In maart 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden over de selectiewedstrijden

van het indoorseizoen met het Regiobestuur en de Kringbesturen. Het

Regiobestuur zal deze vergadering opnemen in de jaarplanning vergaderingen

2018.

3. Vereisten om aan de Kampioenschappen te mogen deelnemen.

De procedure van selecteren voor de Indoorkampioenschappen zijn zowel voor

de paarden als de pony’s gelijk. Om op de Indoorkampioenschappen mee te

kunnen rijden moet een combinatie aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een combinatie moet:

 drie maal een percentage hebben gereden van minimaal 62% (voor de

klassen B t/m M is dat gemiddeld 186 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat

gemiddeld 210,8 punten en voor de klasse ZZ-Licht gemiddeld 217 punten) of

 Eenmaal een percentage hebben gereden van minimaal 66% (voor de klassen

B t/m M is dat gemiddeld 198 punten, voor de klasse Z1 en Z2 is dat gemiddeld

224,4 punten en voor de klasse ZZ-Licht gemiddeld 231 punten).

Op de Regiokampioenschappen zal geen limiet aan het aantal te starten

combinaties zijn. Als een combinatie aan één van de twee bovengenoemde

vereisten voldoet kan hij/zij zich inschrijven voor de Regiokampioenschappen.

4. Hoe werkt de selectieprocedure?

 De selectieperiode voor het indoorseizoen loopt van 14 oktober 2017 tot en

met 14 januari 2018.

 Per categorie en rubriek zullen er vijf selectiewedstrijden worden

georganiseerd.

 Het Regiobestuur zorgt dat de wedstrijden gelijkmatig over de regio worden

verdeeld.

 Een rubriek mag niet meer dan 32 starts bedragen. Indien er meer

combinaties zich inschrijven zal de rubriek gesplitst moeten worden.

 Per wedstrijd zal er één proef meetellen voor het bepalen van de plaatsing.

De organiserende sportaanbieder mag twee proeven uitschrijven mits het

programma dit toestaat. In dat geval zal de eerste proef van de desbetreffende

maand meetellen voor de

selectieprocedure (zie dressuurproevenboekje pagina 8 en 9). Voor de Z2 en

het ZZ-Licht is de organiserende sportaanbieder vrij om als tweede proef een

kür op muziek uit te schrijven. Deze telt echter niet mee voor de

selectieprocedure.

 Een combinatie mag tijdens de selectieperiode promoveren. Echter moet

hij/zij in de nieuwe klasse wel aan de vereisten voldoen van drie maal een

score te rijden van minimaal 62% of eenmaal een score te rijden van minimaal

66% zie artikel 3.

 Men schrijft zich in voor de selectiewedstrijden via Mijn KNHS.

 De organiserende sportaanbieder moet naast de gebruikelijke aanlevering

van de uitslagen aan de KNHS tevens de uitslagen binnen 24 uur doorsturen

aan het wedstrijdsecretariaat van de Regio.

 De regio zal trachten de uitslagen tevens op de website van de regio te

publiceren.

 De afgevaardigden schrijven zich zelf via “Mijn KNHS” voor het

regiokampioenschap. De sluiting van de inschrijving staat vermeld in het

vraagprogramma van de Kampioenschappen die op de website van de Regio

Noord-Holland en op de website van de KNHS wordt gepubliceerd.

 De organiserende sportaanbieder is vrij om officials te benaderen. Het

streven is wel om officials buiten de kring uit te nodigen.

 Een official mag maar een keer op de selectiewedstrijden dezelfde rubriek

en/of categorie beoordelen. Officials zullen daarom zo spoedig mogelijk door

de organiserende sportaanbieder bekend gemaakt moeten worden bij het

Regiobestuur. Zij zullen bijhouden of aan deze vereiste wordt voldaan.

 Ponyrubrieken moeten in zijn geheel per rubriek en categorie op één dag

verreden worden. Dit betekent bijvoorbeeld Klasse B categorie A t/m E.

5. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 pony’s:

De data selectiewedstrijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 3 en 4

februari 2018. Meer informatie zal later volgen.

6. Data selectiewedstrijden en indoorkampioenschappen 2017-2018 paarden:

De data selectiewedstrijden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De kampioenschappen zullen verreden worden in het weekend van 9 t/m 11

februari 2018. Meer informatie zal later volgen.

7. Indoor kampioenschappen 2018

 Alle deelnemers die aan de selectiecriteria zoals in artikel 3 en 4 is

beschreven hebben voldaan mogen aan de Indoor kampioenschappen

deelnemen.

 De controle zal door het Regiobestuur uitgevoerd worden. Tevens zal er een

lijst met combinaties worden gepubliceerd die hiervoor in aanmerking komen.

 Deelnemers moeten zich direct via Mijn KNHS opgeven bij de organiserende

sportaanbieder als men aan de criteria heeft voldaan. Uiterlijk de dinsdag na

de laatste selectiewedstrijd (weekend van 14 januari 2018) moet men zich

hebben ingeschreven.

 De behaalde resultaten van de selectiewedstrijden zullen niet worden

meegenomen naar de kampioenschappen.

 Op de kampioenschappen zal er voor de paarden klassen B t/m Z1 en pony’s

klassen B t/m Z2 categorie C één proef verreden worden.

 Voor de paarden klassen Z2 en ZZ-Licht zal eerst een klassieke proef verreden

worden. De beste 15 combinaties van beide klasse paarden rijden daarna de

kür op muziek. Beide proeven tellen mee voor het kampioenschap.

 De pony’s klasse Z2 categorie D en E zullen zowel een klassieke proef als de

kür op muziek rijden. Beide proeven tellen mee voor het kampioenschap.

 De regiokampioenschappen worden verreden conform het vraagprogramma

dat door de regio in samenwerking met de organiserende sportaanbieder is

opgesteld.

 Het vraagprogramma van de indoor kampioenschappen zal tijdig op de

diverse websites (Regio Noord-Holland, KNHS) worden gepubliceerd.

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk of zij in een bepaalde klasse mogen

starten. Indien men onrechtmatig is gestart op het regiokampioenschap dient

een eventuele behaalde titel en bijbehorende prijs te worden ingeleverd.

Daarnaast kan er door de KNHS een administratieve heffing worden opgelegd.

 

Uit het Bestuur…

 

Beste leden,

We hebben de Clubwedstrijd en Cross beide weekenden met super mooi weer gereden. Als samengesteld bixiekampioen feliciteren we Michelle Nat met haar pony Jolly. Een mooie afsluiting van een fijne periode.

Lies heeft van beide wedstrijden hele mooie foto's gemaakt, welke terug te vinden zijn op de website van Sterneo.

Met de Rabobank Clubkas Campagne hebben we een mooi resultaat binnen gehaald

 

                                                        €424,27 Euro

 

Iedereen bedankt voor het stemmen!

Ons clubveld is aangevuld met 4 wagens zand.

Dit is gevlakt door Jeroen Kroon en ook word het veld regelmatig gesleept door Marco Nelis. Mannen super bedankt!

De laatste trainingen op zaterdag gaan nog door zolang het weer het toelaat.

En dan rijden we 18 november alweer de eerste Sinterklaasoptocht in Uitgeest!

Deze winter mogen we weer trainen in de binnenbak bij de Zaanse Ruiters.

Verdere informatie hierover krijgen jullie van Diet per mail.

Het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het proefje mocht ik meedoen met het spelletje, maar dat vond Dream een beetje spannend. We moesten eerst slalommen, daarna met ringen gooien om punten te scoren en als laatste met een hengel houten vissen vangen. Ik denk dat Dream dacht dat de hengel een zweepje was en draafde weg van het spelletje. Gelukkig hielpen tante Liesbeth en Brenda om Dream stil te laten staan zodat ik toch nog een houten vis kon vangen.

Nadat mama met Tamal ook haar proefje had gereden, zijn we naar huis gegaan zodat Tamal en Dream lekker nog even het land op konden om lekker gras te eten.

Daarna zijn we met de auto teruggereden en konden we de laatste paardenleden nog zien rijden. Nadat we wat lekkers hadden gegeten in de kantine van ‘buurvrouw Ied’ en tante Liesbeth begon de prijsuitreiking. De mama van Michelle, Conchita vertelde de uitslag.

Wat ik niet had verwacht: ik was met Dream eerste geworden bij de bixie met dressuur!

Ik was super blij en trots op Dream. Ik kreeg een oranje lintje en twee bekers, de grootste is een wisselbeker welke ik volgend jaar weer moet inleveren. Maar nu mag hij een jaartje op mijn kast in de slaapkamer staan. Dream heeft extra paardensnoepjes gekregen toen ik thuis kwam om haar te belonen.

De komende lessen gaan we oefenen voor het springen en de cross, want dat hebben Dream en ik nog niet zoveel gedaan. Ik hoop dat ik in het zadel kan blijven zitten…

Tot ziens! Groetjes van Naomi en een ponyhoefjes van Dream

 

 

 

 

Bixie dressuur:

1e Naomi Kroon met Dream – 83 punten

2e Eline Meijns met Brikkie – 82+ punten

3e Michelle Nat met Nick – 82 punten

4e Michelle Nat met Jolly – 81+ punten

5e Noelle Al met Blacky – 81 punten

6e Nienke Meijns met Petra – 78 punten

6e Arwen Kaak met Jolly – 78 punten

8e Rosanna Clemens met Alex – 76 punten

9e Nienke Hos met Hilde – 74 punten

Pony’s spel:

1e Mandy Nelis met Special – 36 punten

2e Arwen Kaak met Jolly – 35 punten

3e Nienke Meijns met Petra – 34 punten

4e Noelle Al met Blacky – 34 punten

5e Eline Meijns met Brikkie – 24 punten

6e Marit Slooten met Binky – 22 punten

7e Lisanna Schuurman met Rohan – 22 punten

8e Rosanne Clemens met Alex – 22 punten

9e Michelle Nat met Jolly – 21 punten

10e Naomi Kroon met Dream – 21 punten

11e Nienke Hos met Hilde – 15 punten

(Als er gelijke punten waren gehaald bij het spel, dan gaf de tijd de doorslag.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De club had in 2017 weer 300 loten in de voorverkoop besteld van de grote clubactie , die werden begin september bij ons afgeleverd. Zij komen altijd op woensdag en dan mogen we ze na 10 dagen vanaf zaterdag gaan verkopen.

Dus de volgende zaterdag naar het clubterrein tijdens de ponyles en vragen of de ponyruiters weer willen verkopen. Vijf jaar terug gingen we eerst met intekenboekjes langs de deuren en daarna pas met de loten en het geld ophalen.

Nu kan alles in één keer dat is wel zo makkelijk , dus lot afgeven en contant het geld ontvangen.

Vorig jaar kwam er een vraag of de kopers niet via de bank het geld konden over maken, dan hebben de ponyruiters geen geld mee te nemen.

Dit is wel mogelijk maar dan moet je van alle kopers allemaal het volledige adres en bankgegevens invoeren en dat geeft heel veel werk, zeker met iemand die niet van de computer houdt.

Mandy ging voor het tweede jaar met haar moeder langs de dijk vanaf Spijkerboor naar de brug van Westknollendam en langs de Kanaaldijk , zij wilde er wel 75. Wat kunnen zij samen toch veel verkopen als je ziet hoe weinig huizen er in hun wijk staan, met veel inzet kan je heel veel verkopen, meiden bedankt hoor.

Ook onze kleine ponyruiter Michelle ging weer verkopen samen met haar moeder, deze loten gingen veel de polder uit en zij kwamen op een geweldig aantal van 35.

In de Middelweg ging oma Marrees dit jaar weer met kleinkind Eline op pad en met kleine kinderen gaat de verkoop altijd prima en zij gingen weer voor 45 stuks en die waren ze zo kwijt.

Later kregen zij er nog 9 loten bij, die een ander niet kwijt kon, geweldig hoor van jullie.

De Kogerpolder nam Liesbeth voor haar rekening en Alex wilde thuis gaan verkopen, zij namen er 45 stuks. Zij hadden er geen moeite mee en verkochten ook veel aan huis.

In De Woude was er dit jaar geen verkoper beschikbaar, maar we hebben sinds 2018 weer een ponyruiter wonen in De Woude, namelijk Nienke Hos, dus dit ziet er weer goed uit voor de verkoop.

Anja wilde wel met maar haar moeder Ied gaan verkopen met 20 loten in Westknollendam en daar valt ook altijd een verjaardag van hun in, dus alle gasten nemen een lot mee naar huis.

Melissa in Noord-Scharwoude had haar laatste jaar en kon er maar 2 loten verkopen. Daar is altijd veel concurrentie met de verkoop door de vele verenigingen die daar zijn.

Maar gelukkig hadden we ook weer een nieuwe verkoper bij namelijk Janna Wouda met haar zus Emmy uit Uitgeest, zij wilden er wel 20 proberen, en dat is prima gelukt.

En onze nieuwe ponyruiter Noëlle Al van de Oudelandsdijk te Spijkerboor werd voor de leeuwen gegooid met 40 loten.

Zij ging langs de dijk en later is zij samen met Mandy naar Oostknollendam gekomen en dat is prima verlopen en alle loten waren verkocht, geweldig meiden en samen is het toch ook gezellig om voor je club bezig te zijn.

En Lisanne uit Koog aan de Zaan heeft er 3 verkocht, we hopen dat haar zusje Jasmijn haar dit jaar gaat helpen.

Onze ponyleden hebben het record van drie jaar geleden van 408 stuks loten niet verbroken maa_r_ _w_e_ _k_w_a_m_e_n_ _o_p_ _e_e_n_ _p_r_a_c_h_t_i_g_ _s_a_l_d_o_ _v_a_n_ _2_9_4_ _l_o_t_e_n_ _m_e_t_ _e_e_n_ _o_p_b_r_e_n_g_s_t_ _v_a_n_ _€ _8_8_2_,_5_0_ _e_n_ _a_a_n_s_c_h_a_f_ _v_a_n_ _3_0_0_ _l_o_t_e_n_ _v_o_o_r_ _€ _1_8_7_,_5_0_ _d_u_s_ _h_e_b_b_e_n_ _w_e_ _p_r_a_c_h_t_i_g_ _€ _6_9_5_,_0_0_ _v_o_o_r_ _d_e_ _club overgehouden.

We zijn daarom naar Jump Skillz te Purmerend geweest in januari met alle ponyruiters en begeleiders, en dat was heel erg leuk geweest, en daarna bij Brenda lekker patat en snacks gegeten.

De hoogst geplaatste verkopers Mandy, Alex en Eline hebben een grote zak snoep gekregen.

Alle verkopers hartelijk dank voor jullie inzet en hopen dat jullie volgend jaar weer mee willen doen en we hopen ook op nieuwe leden want de club is wel wat ingekrompen.

E_r_ _i_s_ _w_e_l_ _e_e_n_ _p_r_a_c_h_t_i_g_e_ _p_r_i_j_s_ _o_p_ _o_n_s_ _l_o_t_ _0_1_5_4_9_7_7_ _g_e_v_a_l_l_e_n_ _v_a_n_ _€ _2_0_0_,_0_0_ _v_e_r_k_o_c_h_t_ _d_o_o_r_ _I_e_d_ _b_i_j_ _

Brenda en Steven Jan Crok, deze gelukkige winnaars hebben hun prijs opgevraagd bij de Grote Clubactie.

Dit jaar is iedereen alweer druk met de verkoop geweest; we zijn benieuwd naar het resultaat!

Diet Stam, jullie penningmeester vond 294 loten ook een geweldig resultaat van onze leden en ponyleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,

Hier weer eens een verhaaltje van Michѐlle.

In September hadden we het heel druk; ieder weekend was er iets met de pony's.

 

9 September Clubwedstrijd: het was heel mooi weer en ik ging meedoen met Nick én Jolly. En Arwen ging ook op Jolly. De dag ervoor eerst naar trainen en daarna de pony's wassen.

 

Mama deed de zadels en hoofdstellen schoonmaken en invetten. S'avonds vroeg naar bed want ik moest met Jolly als 2e strarten s' morgens vroeg weer

op ,poetsen en daar gingen we dan.

 

Arwen hielp ook met poetsen en ging meteen mee.

We gingen best netjes. Na mij ging Arwen op Jolly en ik snel op Nick even losrijden. We vonden het erg leuk. Pas toen iedereen geweest was, was de prijsuitreiking. Dus we moesten heeeel lang wachten.

 

Eindelijk was het zover ik werd 3e met Nick en 4e met Jolly met 1 punt verschil.

De week erna 15 September ging ik voor het eerst naar de Zaanse Ruiters op wedstrijd.

Mama rijdt daar ook altijd, dus ik vond het heel leuk om in die mooie grote bak te mogen rijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten met Nick en Jolly eerst een dressuur proefje en een uur later met beide springen in de binnenbak. Dressuur ging wel lekker vond ik. Met springen had ik met Jolly een balk eraf en een weigering.En met Nick was ik foutloos, maar moest veel schoppen omdat hij heel langzaam ging en dat vond de jury niet zo mooi. Maar ja; het was een hele ervaring. Uiteindelijk was ik met dressuur met Jolly 1e met Nick 2e en met springen 3e en 4e dus er gingen veel prijzen mee naar huis! Het was een hele leuke dag.

Weer een week later,22 September was er Agrarische dag en gingen we verkleed.

Ik ging samen met Arwen in Spaanse jurken. Pony's met pompoenen en bloemen in hun manen en staart. Met allemaal vlechtjes. Ook hadden ze bandages om.

Iedereen was heel mooi verkleed en had er erg veel aan gedaan. Super leuk! Er deden wel 20 kinderen mee! We kregen allemaal een zakje met wat leuks erin. Wij werden 3e en kregen een emmer wortels en appels van de Welkoop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan het laatste weekend 30 September: Springen en Cross.

Zondag begonnen we met parcours lopen. De paarden begonnen, dus konden we nog even kijken.

Want het was wel een heel parcours en je mocht niet verkeerd rijden.

Ik ging eerst op Jolly want dat zou mijn laatste wedstrijd worden want ik word te groot. Arwen ging daarna. Ik ging ook op Nick om alvast te oefenen.

Eind van de dag eerst alles opruimen met iedereen en dan de prijsuitreiking.

Op Jolly was ik 1e met springen en 3e met cross en omdat ik ook 4e met dressuur was werd ik

CLUBKAMPIOEN van de bixie dat vond ik supergaaf omdat ik er niet op gerekend had en het heel leuk vind omdat het het laatste seizoen op Jolly was. Nu ga ik verder op Nick en soms thuis crossen op Jolly!

 

Dit was mijn maand september. Nu op naar de Sint intochten!

Groetjes Michelle, Nick en Joll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas-avond Sternéo

Vrijdag 30 november houden we voor alle ponyruiters een gezellige Sinterklaas middag/avond bij Noëlle Al.

Adres : Oudelandsdijk 12 te Spijkerboor.

Tijd: 16.30 uur tot ± 19.00 uur

We gaan dit jaar het dobbelstenenspel doen.

Je koopt 2 kleine cadeautjes van ieder 3 a 4 euro en pakt deze in. Ieder kind komt zo wie zo met 2 cadeautjes thuis!

We gaan ook lekker pannenkoeken eten!

 

Opgeven kan tot 15 november bij  conchitanat4@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarverslag 2017


Het bestuur

Het bestuur is in 2017 veranderd. Jose de Jong heeft na de voorjaarsvergadering afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur gaat met zes leden verder. Het bestuur bestond uit:

Voorzitter: Conchita Nat-Teijmant

Vice-voorzitter: Liesbeth van Petten-Marrees

Penningmeester: Diet Stam-Hoek

2e Penningmeester: Brenda van der Ven

Secretaresse: Caroline Kroon-Marrees

Wedstrijdsecretariaat: Monique Beerepoot

Het algemeen bestuurslid was: Jose de Jong

Afgevaardigde naar de Spijkerboorder Gemeenschap is Monique Beerepoot, als reserve: Brenda van der Ven.

Er werd dit jaar 7 keer vergaderd.

Instructie en training

De instructie bij de pony’s in 2017 was: Brenda van der Ven, Conchita Nat- Teijmant, Jessica Kranendonk en Maaike Wouda, op woensdag ook Carolien Beemsterboer en Britt Bos. De instructie bij de paarden in 2017 was: Conchita Nat-Teijmant, Carolien Beemsterboer, Jessica Kranendonk en Britt Bos.


Vanaf december 2016 hebben er 2 grote pony/paardengroepen bij de Zaanse Ruiters in Wormerveer getraind op zaterdagochtend.

Op 6 maandagavonden in 2017 was er weer gelegenheid om zes springlessen te volgen van Ronald Tichelaar.


De leden

Het totaal aantal leden is op 31 december 2017: een dieptepunt van 9 ponyleden, 18 paardenleden en 40 niet-rijdende leden (steunend lid).

Bij de ponyafdeling konden we dit jaar verwelkomen: Noelle Al, Nienke Meijns, Rosanne Clemens, Janna Wouda en Lisanna Schuurman.

Bij de paarden konden we dit jaar geen nieuwe leden verwelkomen.

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Amy Anepool, Melissa Boon, Remco Nelis, Alex van Petten, Mila Schavemaker en Jurre Meijns.

Clubblad/1 PK


Het clubblad werd in 2017 ook weer uitgebracht. Het clubblad wordt voornamelijk digitaal bij de leden “bezorgd”. De overige bezorging neemt Diet voor haar rekening.

In juni is het ‘mei-krantje’ ook bij de donateurs bezorgd. Het redactioneel was in handen van de voorzitter, Conchita en vicevoorzitter Liesbeth van Petten. Onze website is dit jaar bijgehouden door Liesbeth van Heemst- Wols van der Wel. (www.sterneo.nl). Lies heeft aangegeven dat wanneer er een enthousiast persoon wordt gevonden, zij graag het stokje wil overdragen. Het bestuur gaat nadenken over een goede vervanger van Lies.


Kantine

Door de verhuizing van Karin Koopman en Melissa Boon, hebben we Karin met een bos bloemen bedankt voor haar inzet in de kantine de afgelopen jaren. Karin heeft het stokje overgedragen aan Alie Luitjes, Alie ontfermde zich dit jaar ook al over de in- en verkoop van warme broodjes.


Vernieuwingen

Dit jaar zijn de kozijnen van het clubhok vervangen door Cor Leegwater. Ook heeft hij een dakgoot bevestigd zodat de kozijnen minder last hebben van de regen. De kozijnen zijn geschilderd door Diet.

De rode waterpomp is verkocht en hiervoor hebben we 750,00 ontvangen. Er is namelijk een nieuwe, gebruiksvriendelijke sproei installatie aangeschaft en gemonteerd door Ton van Petten.

Door een financiële donatie van €1.000 euro vanuit de actie Wensboom van de Rabobank was het mogelijk om een nieuwe ‘Rabobank hindernis’ aan te schaffen.

De ponykar is dit jaar opgeknapt en geschilderd door de familie Wouda.

Allen bedankt voor jullie inzet!


Januari

Geen bijzonderheden.


Februari

Op 12 februari 2017 zijn er 12 ponyruiters naar het zwembad geweest als beloning voor het verkopen van de Grote Clubactieloten. Mandy, Alex en Eline kregen een zak snoep omdat zij de meeste loten hadden verkocht.


Maart

Op 18 maart 2017 zijn er 12 paardenleden naar restaurant Boss geweest om gezellig met elkaar te eten.


April

In april 2017 zijn de eerste buitentrainingen gestart en werden er paaseieren gezocht. Ook werd de trainingsbeker van 2016 uitgereikt door Conchita, deze werd voor de tweede keer achtereen gewonnen door Mandy Nelis. Mandy was heel trots, want zij mag de beker houden.

Op 19 april 2017 werd de ledenvergadering gehouden in het Heerenhuis te Spijkerboor. Er was een matige opkomst, maar er werden leuke ideeën geopperd voor het zomerprogramma.


Mei

Dit jaar heeft het bestuur voor het eerst moeten besluiten om het ponykamp niet door te laten gaan. Er waren dit jaar te weinig ponyruiters om een volwaardig ponykamp te kunnen organiseren.

Op 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, zijn de leden met hun pony’s en paarden naar het Amsterdamse bos geweest. Het was een zonnige warme dag, maar erg gezellig. De lunch was goed geregeld door Karin Koopman en Marijke Meijns.

Na deze dag is er gebarbecued op het clubveld en zijn een aantal enthousiaste ponyleden voor 1 nachtje in een echte tipitent op het clubveld blijven ‘slapen’.


Juni

Op 11 juni 2017 hebben Diet, haar man Aad, de ouders van Brenda, Marco en Remco Nelis, Mariska en Willem van Tol, Anja en Andrea en haar vriendin en Cor en Gatha Marrees voor Sternéo gefietst tijdens de Rabo Fietssponsortocht. Hiermee hebben zij 250,00 euro opgehaald voor Sternéo.

Op vrijdagavond 23 juni 2017 werd een avondwedstrijd voor paarden georganiseerd op ons clubveld. Het was een geslaagde avond met voldoende deelnemers.

Op zaterdagochtend 24 juni 2017 is de wedstrijd voor pony’s verreden en ’s middags voor de bixie. Beide zijn goed verlopen.


Juli

Geen bijzonderheden.


Augustus

Op zaterdag 5 augustus 2017 heeft Sternéo weer gevist tijdens de Dijkdorpsdagen/kermis. Er werden door Sternéo een paar vissen gevangen en er werd een zak snoep gewonnen.


September

Op 10 september 2017 is de Clubwedstrijd dressuur verreden. Bij de paarden werd Caroline Kroon eerste, Marit Slooten bij de pony’s bij de bixie Mandy Nelis.

Bij het spel werd bij de paarden Caroline Kroon eerste en bij de pony’s werd Mandy Nelis eerste.

De wedstrijd is goed verlopen. De dag ervoor had het nog ontzettend hard geregend, maar gelukkig was het veld op zondag volledig afgedroogd.

Op 24 september 2017 zijn de Clubcross en het springen verreden.

De cross werd bij de paarden gewonnen door Caroline Kroon, bij de pony’s door Lisanna Schuurman en bij de bixie door Mandy Nelis.

Het springen werd bij de paarden gewonnen Caroline Kroon, bij de pony’s door Lisanna Schuurman en bij de bixie door Jurre Meijns. Jurre heeft de wisselbeker twee keer gewonnen en mag hem houden.

De samengesteld kampioen bij de paarden werd: Caroline Kroon

De samengesteld kampioen bij de pony’s werd: Lisanna Schuurman

De samengesteld kampioen bij de bixie werd: Jurre Meijns


Oktober

In oktober 2017 heeft het Sterneo-team geklaverjast bij de Spijkerboorder Gemeenschap.

Cees Clemens sr. heeft dit jaar voor het eerst het team versterkt. Het team heeft een knappe tweede plaats behaald.


November

Op zondag 5 november 2017 konden de leden hun pony of paard weer laten inenten door de dierenarts die naar het clubveld was gekomen. Deze dag was tevens de laatste buitentraining voor de paarden van dit jaar.

In november is de goedheiligman onder begeleiding van Sternéo binnengehaald in drie dorpen, namelijk: Uitgeest, Wormerveer en Oostknollendam.

Dit jaar reed Lisa Wouda met haar pony en haar eigen ponykar mee in Uitgeest. In Wormerveer stond pony Nick voor de ponykar van Sterneo.

Tijdens alle optochten was het herfstachtig weer, maar gelukkig geen extreme omstandigheden zoals het jaar ervoor.

Na de laatste intocht is alle kleding weer gewassen en gestreken door Gatha Marrees, bedankt hiervoor!


December

Op 1 december 2017 werd de surprise-avond gehouden bij familie Slooten thuis. Iedereen had erg zijn best gedaan om een originele surprise en leuke rijm te maken. Het was een erg gezellige avond!

In december 2017 zijn de wintertrainingen weer gestart in de accommodatie van de Zaanse Ruiters. Gelukkig maken veel leden hier gebruik van waardoor we meerdere lessen kunnen vullen.


Eind december zijn we opgeschrikt door het nieuws dat ons paardenlid en oud-voorzitter Marry Rol een hersenbloeding heeft gehad. Marry moest voor haar revalidatie enige tijd in Heliomare verblijven om aan haar herstel te werken. Tijdens het opmaken van dit jaarverslag gaat het goed met Marry en is zij weer thuis op haar boerderij om hier verder aan haar herstel te werken.

We wensen Marry nog veel sterkte en beterschap!..


De ledenlijst komt hier niet te staan…ivm privacy

 

 

 

Clubwedstrijd dressuur – Zondag 9 september 2018

Mijn naam is Naomi Kroon. Sinds dit jaar ben ik ponylid bij Sternéo. Ik rijd op mijn pony Dream. Dream is een kleine zwarte Welshpony van 8 jaar oud. Ik rijd ongeveer twee jaar op Dream, maar vanaf dit voorjaar rijd ik ook mee in de groepslessen bij Sternéo.

Omdat Dream vorig jaar nog een beetje te groot was (of ik te klein), heeft hij een paar maanden bij familie Nelis gestaan zodat Mandy hem kon ‘doorrijden’. Ik ben heel blij dat Mandy dit wilde doen want nadat Dream weer ‘thuis’ kwam, was ze erg lief en kon ik zo met haar wegrijden. Nu rijd ik lekker mee in de lessen, maar rijd ik ook samen met mama rondjes door de polder.

Ik heb dit jaar twee bixiewedstrijden gereden, een bij de Schermeerruiters in Stompetoren en een bij Leegwater in de Rijp. In Stompetoren probeerde ze tijdens de proef uit de rijbaan te ontsnappen, maar gelukkig kon ik mijn proefje uitrijden. Dream is mij soms nog aan het uitproberen, maar ze heeft mij er gelukkig nog nooit opzettelijk afgegooid.

Op zondag 9 september deed ik mee met de jaarlijkse Clubwedstrijd. Ik heb hiervoor veel geoefend tijdens de lessen, maar het proefje had ik nog niet zo vaak gereden. Het was een erg mooie dag, het was droog en de zon scheen ook nog af en toe.

De vrijwilligers hadden ook mooie rijbaan met witte hekjes uitgezet en toen ik aankwam stond de jury al geparkeerd bij C. Ik heb nog even met Dream gereden op de eerste rijbaan zodat Dream kon wennen aan de mensen en pony’s op het terrein. Tussendoor kon ik even spieken in de wedstrijdbaan welk proefje ik ook alweer moest rijden. Iedereen deed erg zijn best om een mooi proefje te rijden. Het zag er vanaf de andere rijbaan erg netjes uit.

Op een gegeven moment riep mama mij dat ik de wedstrijdbaan in mocht. Ik heb nog even over de balkjes gedraafd omdat die voor Dream iets verder uit elkaar moeten dan voor de shetlanders. Nadat de jury haar hand omhoog deed mocht ik beginnen.

Ik vond dat Dream erg haar best deed en nadat ik mijn laatste groet naar de jury had gemaakt, kon ik eindelijk ontspannen lachen. Gelukkig zei de jury dat ze het erg goed vond gaan en dat ze Dream en mij een erg leuke combinatie vonden.

 

Trainingsstal Starnmeer

Lessen Westernrijden, Training, Verkoop, Pensionstalling, Veulen opfok. Trainer Evelien Geerlof:

06-20897367

Al Reklame Montage

Neon, Led, Lichtreklame, Bouwborden, Geveldoeken, Banners, Bewegwijzering, Steigerdoeken, Snelwegmasten.

06-20137625

www.alreklamemontage.nl


       Het clubblad, één PK

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

 

54ste jaargang nr. 4 - november 2018 

 

Wij maken geen gebruik van Cookies

 

Belangrijke data:

18 november Sinterklaasoptocht Uitgeest

24 november Sinterklaasoptocht Wormerveer

30 november Sinterklaas-avond

 

        Adverteerders met een eigen site kun je bezoeken door middel van op de

         advertentie te klikken.

Voor de laatste nieuwtjes ed, kijk dan even hier:


http://spijkerboor.blogspot.nl


ook voor de vaartijden van Jan Hop